Lista artykułów

Nazwa artykułu
Petycje
Ustawa o petycjach (Dz.U.2014.1195) wypełnia
obowiązek ustawowego uregulowania trybu rozpatrywania petycji,
o którym mówi art. 63 Konstytucji RP.
23.10.2017 więcej
Elektroniczna skrzynka podawcza
Elektroniczna skrzynka podawcza KP PSP w Skarżysku-Kamiennej.
23.10.2017 więcej
Sposób załatwiania spraw
Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw w KP PSP w
Skarżysku-Kamiennej
23.10.2017 więcej